This project is read-only.
Project description
Szamlazz.NET is a .NET 4.0 component in order to provide an object oriented API for the services of Hungarian billing and invoicing provider: szamlazz.hu.

Szamlazz.NET is a wrapper API for the invoice automation service of szamlazz.hu, called Szamla Agent. The project is built on .NET 4.0 with the aim of providing convenient application of its services in an object oriented way.

Szamlazz.hu is a Hungarian invoicing service specific for Hungarian regulations and business needs. More information can be found at https://www.szamlazz.hu/szamla

Projekt leírás

Szamlazz.NET, a szamlazz.hu Számla Agent szolgáltatására épülő .NET 4.0-ban implementált API, amelynek célja, hogy kényelmes és objektum orientált módon biztosítsa a szamlazz.hu oldal átlal nyújtott szolgáltatások elérését, számla automatizáció céljából.

További információ a https://www.szamlazz.hu/szamla oldalon található.

A projekt lefordítható magasabb framework verzión is
The project can be compiled for a higher framework version as well

Last edited Nov 12, 2014 at 8:26 PM by danleis, version 7